Odsłony: 774

To musi się udać

Inwestycja wdrożenia systemu ERP obarczona jest pewnym ryzykiem biznesowym, gdyż jest to inwestycja na długie lata. Dobre przygotowanie organizacji i założeń projektowych pozwala na minimalizację ryzyka.

 

wdrożenie systemu erpProjekt wdrożenia oprogramowania ERP jest inwestycją na tyle poważną i tak bardzo wpływająca na działanie przedsiębiorstwa, że to musi się udać. Zazwyczaj takie poważne projekty udają się, jednak wyjątki również występują. Porażka wdrożenia ERP oznacza szereg problemów, które znacząco utrudniają prawidłowe funkcjonowanie firmy.

Podstawą dobrego wdrożenia oprogramowania ERP są analiza, założenia, wybór rozwiązania technologicznego i co ważniejsze wybór odpowiedniego dostawcy. Dodatkowo w etap wdrożenia powinien zaangażować się cały zarząd, gdyż wiedza na poszczególnych etapach wdrażania jest niezbędna.

Znaczącym dla powodzenia zinformatyzowania przedsiębiorstwa jest też stopień uporządkowania i kompletność wiedzy na temat organizacji procesów biznesowych, precyzyjnie określone cele oraz wizja przyszłości prowadzenia przedsiębiorstwa.

Kolejnym bardzo ważnym elementem, o którym wspomniano wyżej jest wybór dostawcy oprogramowania ERP. Doświadczenie, renoma oraz specyfika systemu winny być brane pod uwagę w wyborze właściwego dostawcy. Zazwyczaj firmy specjalizują się w określonej branży lub niewielkiej grupie branż.

Nie mniej istotnym elementem zminimalizowania ryzyka wdrożenia systemu ERP jest właściwa umowa. To w niej zawarte są cele, umowy prawne i wiele innych elementów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.