Odsłony: 1137

Planowanie Potrzeb Materiałowych

Zarządzanie przepływem materiałów w firmie uważane jest za podstawowy obszar działań planistyczno-kontrolnych. Patrząc na rozwój zintegrowanych systemów planowania i sterowania produkcją, warto zwrócić uwagę na system MRP

 

W przedsiębiorstwach, gdy na wyrób końcowy składa się kilkaset, a nawet kilka tysięcy pojedynczych indeksów planowanie produkcji bez odpowiedniego programu jest niemożliwe go zrealizowania. Warto napomnieć, iż warunkiem poprawnego działania systemu jest śledzenie przepływów materiałowych w czasie rzeczywistym.

Do podstawowych rodzajów informacji jakie system musi uzyskać w czasie produkcji to:

  • zapas dysponowany
  • elementy kupowane
  • elementy produkowane
  • montaż

Efektem powyższych danych jest określenie zapotrzebowania netto, czyli faktycznych ilości wyrobu finalnego, jego elementów składowych, aby móc zrealizować zamówienie.

Poprawne działanie zintegrowanych systemów MRP wymaga konsekwencji ze strony kierownictwa, jak również osób odpowiedzialnych za dostarczanie aktualnie niezbędnych danych do systemu. Przedsiębiorstwo działa pod presją rynkową, z jednej strony oczekiwanie klienta w stosunku do jak najkrótszego czasu realizacji zamówienia, a z drugiej strony konkurencja na rynku oprogramowania komputerowego.