Odsłony: 861

Przyszłość Informatyzacji w Polsce

Plan Informatyzacji państwa polskiego na lata 2011 - 2015 zakłada znaczny rozwój informatyki szczególnie w zwiększeniu dostępu do internetu, rozwój e-administracji oraz e-społeczeństwa.

 

W tym artykule przyjrzymy się bliżej projekcie e-Administracji, której celem jest: "Usprawnienie świadczeń usług elektronicznych odpowiadających potrzebom obywateli i biznesu".

Działania te zawierają się w trzech etapach. W pierwszym polegać ma na wspieraniu tworzenia i udostępniania usług elektronicznych. Przykładem takiego rozwiązania jest elektroniczna platforma e-PUAP oraz elektroniczny osobisty podpis dowodu osobistego. Jeśli chodzi o elektroniczny podpis prace stanęły w martwym punkcie. natomiast bardzo prężnie rozwija się platforma e-PUAP, której głównym założeniem jest komunikacja obywateli z urzędem za pośrednictwem internetu. Internetowy system informatyczny dodatkowo oferuje swoim użytkownikom dostęp do usług platform dziedzinowych i regionalnych administracji państwowej. Plany zakładają że w 2015 roku będzie 5mln użytkowników (45 tyś. obecnie).

Kolejnym etapem w rozwijaniu e-Administracji jest udostępnianie danych publicznych, takich jak: dane adresowe instytucji państwowych, dane geograficzne, dane statystyczne, czy dane środowiskowe. Rząd chce również uruchomić nowy scentralizowany BIP , który umożliwiały obywatelom dostęp do danych realizujących zadania publiczne. Nastąpić ma też rozwój samej infrastruktury informatyzacji, zapewniający gromadzenie, analizy oraz szeroki dostęp do internetu.

Ostatnim elementem w ramach zinformatyzowania administracji polskiej jest poprawa jakości prawa. Z względu na trudność prawa w internecie to najważniejszy, a zarazem najtrudniejszy postulat. Rząd planuje udoskonalić metody informowania społeczeństwa na temat planów, podejmowanych decyzji i realizowanych działań. Służyć ma temu nowa jednostka BIP oraz platforma e-PUAP. Rząd będzie dążył do ustandaryzowania witryn internetowych, a także do redukcji liczby aktów prawnych i upraszczania prawa.