Odsłony: 590

Analiza systemu równie ważna co sam system

Analiza sprawności działania sprzętu, czy oprogramowania zarządzającego przedsiębiorstwem jest bardzo często pomijany. A prawidłowa analiza jest niezwykle ważna w prawidłowym funkcjonowaniu firmy.

 

Analiza działania infrastruktury winna być jednym z najważniejszych czynności każdego przedsiębiorstwa. Śledzenie powinno nadzorować całościowy sprzęt jak i samo oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w firmie. Usługowe działanie IT musi mieć informację o poszczególnych częściach składowych.

Informacje z poszczególnych elementów infrastruktury w przypadku wystąpienia problemów wymagają niezwłocznej reakcji administratorów. Nieodzownym elementem monitorowania urządzeń wewnątrz firmy jest polityka szybkiego powiadamiania wynikających błędów (alert).

Sposób powiadomienia administratora o zaistniałych problemach może zostać przedstawiona na kilka sposobów:

  • Informacja w systemie, bądź przeglądarce internetowej
  • e-mail
  • sms
  • komunikator internetowy
  • elastyczny system powiadomień dopasowany do danej firmy

Aby analiza była skuteczna musi posiadać odpowiednie powiązania ze sobą. Obecna infrastruktura IT jest dość skomplikowana i łączy ze sobą wiele urządzeń. Systemy monitorujące muszą zatem odzwierciedlać takie połączenia sieciowe.

Analiza systemu winna być tak samo ważna jak inne elementy infrastruktury przedsiębiorstwa. Producenci oprogramowania coraz częściej oferują dodatkowe moduły monitorujące pracę sprzętu czy oprogramowania (czego przykładem może być system ERP).