Odsłony: 748

Niezbędna jest wiedza

Odpowiednia wiedza i umiejętności pracowników mają wpływ na potencjał oprogramowania biznesowego.

 

Oprogramowania do wspomagania zarządzania jest coraz bardziej powszechne i coraz więcej osób korzysta z jego narzędzi. I o ile ich wiedza na poziomie biznesowym jest wystarczająca do obsługi systemów wspomagania, o tyle wiedza potrzeba do prawidłowego wdrażania, utrzymania, rozwijania oprogramowania typu ERP, MRP, CRM, BI powinna być bardzo szeroka.

Przebieg i ostateczny efekt wdrożenia w głównej mierze zależy od kompetencji ludzi odpowiedzialnych za projekt. Osoby odpowiedzialne z dostosowanie oprogramowania ERP dla danej firmy muszą wiedzieć i rozumieć jak powinny przebiegać wszystkie procesy produkcyjne przedsiębiorstwa. Warto więc do takich zadań wybierać ludzi z odpowiednimi kompetencjami.

Systemy ERP, MRP czy CRM to narzędzia, które na co dzień wykorzystywane są w przedsiębiorstwach. Pracownicy poszukują ludzi, którzy otwarci są na nowości technologiczne, rządni wiedzy, którzy rozumieją, że oszczędność czasu to wartość czysto biznesowa.

Producenci oprogramowani cenią doświadczonych pracowników, którzy potrafią strategicznie myśleć, mają umiejętności analityczne, potrafią z łatwością nawiązać kontakty, umieją przekazać wiedzę tak bardzo niezbędną w procesie planowania.

Narzędzia do wspomagania procesów w firmie dążą do uelastycznienia oraz łatwości obsługi. Rosną więc potrzeby w zakresie zrozumienia oraz wzajemnej współpracy na poszczególnych etapach. Wobec tego umiejętności pracy zespołowej odgrywają kluczową rolę w projektowaniu systemów informatycznych.

Wszystkie wyżej wymienione cechy łączy jedna wspólna - wiedza. To ona jest kluczem do odpowiedniego zrozumienia, współpracy, tworzenia.