Odsłony: 473

System obiegu dokumentów na Politechnice Warszawskiej

Nie tylko przedsiębiorstwa czy urzędy miast decydują się na wdrożenie informatycznych systemów komputerowych. Coraz częściej decydują się tak jak w tym przypadku uczelnie wyższe.

 

Wydział Zarządzania jest pierwszym wydziałem Politechniki Warszawskiej, który korzysta z systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Uruchomienie systemu ma przynieść korzyści w postaci uporządkowania dokumentacji oraz usystematyzowania wiedzy o zawartości dokumentów papierowych i ich przemieszczaniu w strukturach uczelni.

Oprogramowanie informatyczne jest dodatkowo rozwijane pod kątem specyficznych potrzeb Politechniki. W prace włączeni zostali studenci i dyplomaci uczelni. Docelowo, z rozwiązania korzystać będzie niemal setka użytkowników, w tym pracownicy sekretariatu, działu administracyjno – technicznego i ekonomicznego. System ma być również wykorzystywany przez kierowników poszczególnych zakładów oraz w procesach dyplomowania i zarządzania jakością kształcenia.