Odsłony: 497

ERP się zmienia

Rynek systemów informatycznych zmienia się nieustannie. Zarówno firmy jak i producenci oprogramowania nastawieni są na zmiany.

Ostatnie lata to prawdziwy boom na rynku oprogramowania komputerowego dla przedsiębiorstw. Firmy wdrażały systemy do zarządzania procesami biznesowymi bardzo chętnie. Obecnie nie spotyka się już dużych i średnich przedsiębiorstw, które nie korzystałyby z zintegrowanych systemów ERP.

Jedynym elementem pozostaje fakt, w jakim stopniu wykorzystywane są systemy do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz ewentualna zmiana na inne oprogramowanie. Prezesi firm są bogatsi o doświadczenia związane z samym wdrożeniem jak i funkcjonowaniem systemu podejmując odpowiednie decyzje.

Główne powody zmiany systemów ERP to:

  • Funkcjonalność systemów ERP
  • Zmiana charakteru pracy
  • Zmiany budżetowe
  • Nowe systemy

Obecnie tendencja wśród prezesów firm zmienia się w kierunku wykorzystywania relatywnie mniejszych ilości pracowników, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału systemu informatycznego. Zapotrzebowanie klientów zmierza w stronę systemów ukierunkowanych dla danej branży. Największe wzięcie będą miały systemy, które dostosowywane są dla konkretnego charakteru pracy.