Odsłony: 920

Specyfika systemów ERP

Mówiąc o ERP rozumianym jako planowanie zasobów przedsiębiorstwa mamy na myśli pewną klasę systemów informatycznych. Ich najważniejszym zadaniem jest wspomaganie osób, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie firmy, zdarza się jednak i tak, że systemy ERP pozwalają na koordynację działań grupy współpracujących ze sobą firm. Podstawową funkcją systemów tego typu jest gromadzenie danych, w oparciu o które można wykonywać operacje oczekiwane przez ich użytkowników.

O systemach ERP mówi się jako o systemach modułowych. Oznacza to, że składają się one z aplikacji, które, choć współpracują ze sobą, mogą również występować niezależnie od siebie. Ich częścią wspólną jest baza danych poszczególne moduły mogą zaś dotyczyć kwestii takich, jak choćby: magazynowanie, śledzenie realizowanych dostaw, sprzedaż i zaopatrzenie. Bardzo często wykorzystuje się je również do usprawniania zarządzania zapasami, systemy ERP sprawdzają się jednak również podczas prowadzenia firmowej księgowości, zarządzania finansami, zarządzania zasobami ludzkimi, a nawet – relacjami z klientami. O tym, z ilu modułów będzie korzystało konkretne przedsiębiorstwo decydują przede wszystkim jego właściciele, choć czynnikiem mającym wpływ na tego rodzaju decyzje nadal bywa także ten o charakterze finansowym. Twórcy systemów ERP oferują zresztą nie tylko najbardziej klasyczne rozwiązania. Ich najważniejszym zadaniem jest dostosowywanie swojego produktu do zmieniających się oczekiwań klientów, nie powinny więc dziwić nas również aplikacje nietypowe, takie, jak choćby zarządzanie projektami.

Cechą charakterystyczną systemów ERP jest nie tylko to, że wykorzystujące tę samą bazę danych moduły mogą funkcjonować niezależnie od siebie. Wcale nie mniej istotne wydaje się to, że osoby decydujące się na ich zastosowanie w praktyce mogą nadawać różny stopień uprawnień ich poszczególnym użytkownikom. Dzięki temu nie ma obaw o to, że każdy użytkownik systemu zyska dostęp do danych o znaczeniu strategicznym, a tym samym zminimalizowane jest ryzyko ich przypadkowego lub zamierzonego wycieku.

Zmiany w sposobie funkcjonowania firm, a tym samym również pojawienie się nowych wyzwań odnoszących się do zarządzania nimi, przyczyniają się do tego, że również systemy ERP ulegają modyfikacjom. Nie wszystkim odpowiada ich modułowa struktura, coraz częściej mamy więc do czynienia z rozwiązaniami, które stanowią całość i mogą być definiowane jako zbiór powiązanych ze sobą funkcjonalności. Najnowsze rozwiązania charakteryzuje zatem jeszcze wyższy poziom wydajności i szybkość wyróżniająca je na tle propozycji, które dotychczas były wykorzystywane, można więc przypuszczać, że w kolejnych latach przełoży się to na wzrost zainteresowania nimi.

Dostawcy programów biznesowych dbając o klienta muszą wykazywać się czymś ponad normę. Funkcjonalność to jedna z rzeczy, które robią różnice w programie. Jednak większość producentów ma bardzo podobną specyfikację i o przewagę konkurencyjną jest bardzo trudno. Dlatego jest inna możliwość przyciągnięcia klienta - implementacja. Wdrożenie ERP trwa zazwyczaj od 6 miesięcy do ponad roku a w skrajnych przypadkach nawet i 2 lata. Dlatego przewagą może okazać się oferowanie wdrożenia systemu w czasie znaczni krótszym niż konkurencja.