Odsłony: 789

Problemy fabryk

Spójność działań to podstawowy problem w przedsiębiorstwach produkcyjnych, które w swojej pracy nie posiadają wsparcia ze strony zintegrowanych systemów informatycznych. Oprogramowanie ERP, bo o nim mowa jest w pełni wystarczające do zarządzania całymi przedsiębiorstwami, fabrykami.

W przypadku, gdy firmy nie korzystają z ERP, a wykorzystują inne systemy, które nie są w żadnym stopniu spójne ze sobą niewiele zyskują. Taki model, który składa się z poszczególnych modułów bez integracji ze sobą ma pewne zastosowanie i może się sprawdzić w przypadku wybiórczych firm. Mowa o firmach, które produkują wyłącznie jeden stały produkt. Jednak takich firm jest bardzo mało.

Większość jest nastawiona na co najmniej kilka różnych produktów. A więc konieczna jest współpraca co najmniej trzech różnych działów firmy: magazyn, produkcja, księgowość. Ściśle wiąże się to z pewnego rodzaju współpracą ze sobą. I już na tak małym polu bardzo często występują pewnego rodzaju nieporozumienia. A co dopiero w przypadku dużych fabryk? Nie do pomyślenia!

A więc komunikacja pomiędzy działami jest kluczowa do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Firmy nie mogą prowadzić prywatnych prac w swoich osobnych działach i kolejno łączyć się z innymi. Taki model współpracy na dłuższą metę się nie sprawdzi. Albo firma będzie ponosić stałe straty z tytułu nie wywiązywania się z realizacji, albo niezadowolenie i kłótnie pracowników, albo zawyżanie kosztów pracy, nie mówiąc już o efektywności.

Zdrowa firma produkcyjna, to taka która posiada system informatyczny obejmujący najważniejsze obszary działalności. Wymiana informacji pomiędzy nimi odbywa się nieustannie i z wszystkimi danymi. Objęcie procesów biznesowych przedsiębiorstwa daje jasny przegląd funkcjonowania firmy. Właściciel może w każdej chwili przeglądać procesy, kontrolować postępy pracy, opłacalność firmy, sytuację finansową oraz podejmować w pełni świadome decyzję.