Odsłony: 640

Otwarte systemy informatyczne umożliwiają sprawną wymianę informacji

Rynek przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce wciąż pozostaje chłonnym odbiorcą systemów klasy ERP, mimo iż większość firm wykorzystuje już mniejsze, bądź większe systemy informatyczne. Menedżerowie zauważają, że proste systemy nie wystarczają w obliczu konkurencji, wynikającej w uczestnictwa Polski w globalnym rynku.

Jak pozostać konkurencyjnym przy wysokich kosztach pracy i konkurencji, chociażby dynamicznej gospodarki Chin? Możliwości, których dostarcza oprogramowanie ERP są na ogół znane i bardzo często stosowane. Firmy, które pragną wygrywać, poza wdrożeniem klasycznej koncepcji ERP, muszą spełnić dwa warunki:

  1. Muszą skoordynować swoją działalność operacyjną z odbiorcami oraz dostawcami, czyli stworzyć zsynchronizowany łańcuch dostaw
  2. Należy wprowadzić mechanizmy ścisłej integracji partnerów w łańcuchu dostaw, tworząc bufory zapasu tam, gdzie są one niezbędne

Czy to wystarczy? Odpowiedz jest prosta - Nie!

Klient jest na tyle wymagający, nie chce wybierać z wielu zadowalających produktów, chce produktu idealnego i natychmiast. Wliczając ten warunek, oraz dwa wcześniejsze mamy odpowiedz jakie będą nowe generacje oprogramowania ERP. Należy również zapamiętać, że dobry system ERP to taki, który zapewnia maksymalnie szybką reakcje na wszelkie zmiany!