Odsłony: 865

W jakim kierunku zmierza system ERP ?

Oprogramowanie do planowania zasobami przedsiębiorstwa, a więc system ERP, ciągły rozwój technologiczny prowadzą w kierunku cyfrowych fabryk?

 

Model cyfrowych fabryk, czyli kompleksowy system modeli cyfrowych wyrobów, urządzeń, stanowisk oraz narzędzi pracy, jak również trójwymiarowa symulacja modeli, stworzone w celu integracji procesu zarządzania wytwarzaniem. A więc cyfrowa fabryka w pełni konkurująca z obecnymi systemami ERP.

Wydawać by się mogło iż koncepcja cyfrowej fabryki w ciągu kilku bądź kilkunastu lat będzie naturalnym następstwem oprogramowania dla przedsiębiorstw ERP. Należy się zastanowić, czy większe korzyści mogła by przynieść fuzja koncepcji cyfrowych fabryk z obecnymi systemami ERP II. Bardziej racjonale wydaje się wykorzystanie elementów takich jak trójwymiarowe modelowanie z koncepcji cyfrowej fabryki i zintegrować je z systemami ERP, które świetnie dają sobie rade z metod planowania operacyjnego.

Wspólnym problemem jaki obecnie występuje to ilość i jakość danych potrzebnych do realizacji procesu wytwarzania. System ERP jest oprogramowaniem wymagającym jeśli chodzi o jakość danych, z drugiej strony, gromadzi również bardzo wątpliwe dane. Po kilku latach eksploatacji systemu ERP pozyskiwanie danych jest czasochłonne a wykorzystanie ich w procesie wytwarzania znikome. Pierwszym krokiem który należałoby przemyśleć to odpowiednia symulacja przebiegu produkcji z wyszczególnieniem słabych punktów.