Pomoc przy wyborze oprogramowania ERP

Odsłony: 790

wybór oprogramowania erp Niełatwo jest wybrać system ERP, który odpowiadałby potrzebom przedsiębiorstwa. Mogłoby się wydawać, że rynek oprogramowania ERP jest tak duży, iż dobór właściwego systemu nie będzie stanowił trudności.

Przed wyborem systemu ERP konieczne jest wyznaczenie sobie kierunku, w którym firma będzie podążać. Warto również zdać sobie sprawę z tego, że wdrożenie oprogramowania biznesowego powinno przede wszystkim przynieść korzyści całemu przedsiębiorstwu, co wiąże się ze zwiększeniem zysków w firmie.

Podstawową czynnością, jaką należy wykonać przed wyborem systemu ERP jest przyjrzenie się firmom konkurencyjnym, które posiadają już takowy system, jak również zapoznanie się z ofertą producentów oprogramowania dla firm. Często na stronach internetowych firm, które posiadają taki system, znajdują się artykuły bądź opinie na temat wdrożonego systemu.

Kolejnym etapem weryfikacji powinna być analiza potrzeb przedsiębiorstwa. Kierunek rozwoju firmy oraz dostępny budżet powinny być tak dobrane, aby zysk firmy był większy niż sam koszt wdrożenia systemu ERP. Najczęściej popełnianym błędem podczas wyboru oprogramowania ERP jest niewłaściwe zdefiniowanie wymagań firmy oraz nierealny czas zwrotu poniesionych kosztów w czasie inwestycji.

Właściwy dobór oprogramowania powinien być na tyle elastyczny, by firma zawsze miała możliwość rozwoju oprogramowania.

Wdrożenie systemu ERP w firmie nie wiąże się jednoznacznie z lepszym zarządzaniem przedsiębiorstwem. Prawidłowo wdrożony system daje oczywiście wiele korzyści, jednak równie ważne jest właściwe nim zarządzanie. Odpowiednie szkolenia dla pracowników są stałym etapem wdrażania systemu ERP, a prawidłowe opanowanie nowych interfejsów oprogramowania i procesów biznesowych wiąże się z właściwym funkcjonowaniem całego przedsiębiorstwa.