Słownik Pojęć

Odsłony: 1104

EDI
Elektroniczna wymiana dokumentów między różnymi aplikacjami współpracujących partnerów handlowych

ERP
Komputerowe wspomaganie przedsiębiorstwa na każdym etapie jego działalności

CRM
Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami

FK
Moduł Finansowy w systemie ERP

HR
Moduł Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w systemie ERP

Systemy Analityczne
Grupa narzędzi informatycznych wchodząca w skład systemu ERP, odpowiedzialna za analityczne prowadzenie przedsiębiorstwa

B2B
Business to busienss - handel pomiędzy firmami i instycucjami z wykorzystaniem środków elektronicznych

B2C
Business to customer - zawieranie transakcji z klientami indywidualnymi z wykorzystaniem środków elektronicznych

MRP II
Planowanie zasobów produkcyjnych. MRP II to standard oprogramowania obejmujący system planowania procesu produkcyjnego i bilansowania zasobów produkcyjnych